Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

3 listopada 2014 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisaliśmy umowę z BGK na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes ­ Wsparcie w starcie II". Staliśmy się tym samym Pośrednikiem Finansowym Programu na obszarze dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-­mazurskiego.

Program realizujemy w Konsorcjum w skład którego wchodzą: Capitales Finanse sp. z o. o., Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Eurofirma Media sp. z o. o. Konsorcjum udziela pożyczek na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W imieniu Konsorcjum dokumenty podpisał Prezes Zarządu - Artur Piotrowski, natomiast ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu – Radosław Stępień oraz Dyrektor Zarządzający – Marek Szczepański.


null

null