null


Informujemy, iż z dniem 11.09.2017 kwota złożonych wniosków przekroczyła przyznane finansowanie w ramach programu.

Czym jest program "Wsparcie w starcie"?


Celem programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program skierowany jest do: studentów – ostatniego roku studiów wyższych, absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, oraz osób bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Więcej